Община Белоградчик проведе търг за...

31 Октомври, 2016

В община Белоградчик пък се проведе търг с явно наддаване за дървесина на корен стояща маса. В тръжната процедура участваха четири фирми. Процедурата се провежда по изискванията на Наредбата за възлагане на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост.


Медия