Обществено обсъждане на проектобюджета..

01 Декември, 2015

Предложената рамка на общинския бюджет за 2016 година е в размер на 32 милиона 683 хиляди лева - това стана ясно по време на организираното обществено обсъждане на проектобюджета. Позицията на общинското ръководство е, че той ще стъпи на реална основа и ще е постижим. А основната цел е община Видин да бъде изведена от тежкото финансово състояние. Ето и подробностите.


Медия