ОбС във Видин ще заседава утре

13 Юни, 2018
За утре, 14-ти юни, е насрочено поредното редовно заседание на Общинския съвет във Видин. В предварителния дневен ред на форума са залегнали общо 22 точки. Сред акцентите на заседанието на местния парламент са промяна в Поименния списък за капиталови разходи в община Видин през 2018 година, финансиране на проектни предложения по програма „Местни инициативи”, както и разпореждане с обекти - публична общинска собственост.


Медия