ОА-Видин отчете дейността си през 2017 г

21 Декември, 2017
И Областната администрация във Видин отчете дейността си през 2017 година. Областният управител Албена Георгиева определи отминаващата година като успешна и ползотворна. За подобряване на жизнената среда и за изграждане и ремонт на инфраструктура в региона са били отпуснати над 30 милиона лева. Допълнителен трансфер от държавния бюджет в размер на 500 000 лева са отпуснати на община Бойница за реконструкция на площада и централната част на населеното място. Безработицата в община Ружинци е намаляла с над 20% благодарение на участие в проекти и различни социални програми


Медия