О. Ценков: Търговците да спазват закона

13 Ноември, 2015

За коментар по темата потърсихме и становището на община Видин. Според градоначалника Огнян Ценков предприетите мерки напълно съответстват на Наредбата, която указва как трябва да се осъществява търговската дейност на територията на общината. Ценков допълва, че някои от хранителните продукти, които се предлагат на подобни нерегламентирани места, могат да бъдат опасни за човешкото здраве.


Медия