Новостите в статистиката през 2012

25 Януари, 2012


„ Националния статистически институт в услуга на бизнеса и широко предоставяне на онлайн услуги” - това е знакът, под който ще премина 2012 година за българската статистика. Внедряване на иновативни методи за събиране на информация е една от стратегическите цели на статистическия институт. Три са и ключовите проекти, свързани с предоставяне на данни от бизнеса


Медия