„Нови умения за качествена работна ръка”

19 Януари, 2018
Във Видин бе дадено началото на проект „Нови умения за качествена работна ръка”. Той се изпълнява по програмата Интеррег 5 А Румъния – България 2014 – 2020 година и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността му е 24 месеца, а общата му стойност – малко над 704 000 евро.


Медия