„Нова възможност за моето бъдеще”

09 Декември, 2013

От днес стартира петдневно обучение по проект „Нова възможност за моето бъдеще”. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в партньорство с работодателски организации и е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез обучението се цели подготовка на институциите за тестване на системата за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания,умения и компетенции.


Медия