Недоволни търговци от ул. „Пазарска” ...

13 Ноември, 2015

Недоволни търговци от улица „Пазарска” заплашват с протест. Тяхното недоволство е породено от факта, че ги принуждават да освободят заеманите досега места и да се преместят на регламентираните за това терени.


Медия