Най-новата социална услуга

25 Февруари, 2015
По време на срещата бяха представени и добрите практики на община Видин в сферата на социалните услуги. На територията на общината функционират десетки социални заведения, които предлагат грижа и подкрепа на стотици хора в неравностойно положение. Най-новата социална услуга на община Видин са двата центъра от семеен тип „Дъга” и „Зора” и защитеното жилище „Вяра, Надежда и Любов”, които отвориха врати в началото на годината.


Медия