Над 415 000 лева забавени заплати...

04 Август, 2017
През първото шестмесечие на 2017 година се запазва тенденцията част от работодателите да не изплащат последните трудови възнаграждания и обезщетения на работници и служители при прекратяване на трудовите правоотношения


Медия