Над 145 млн лeва от проекти във Видинско

22 Декември, 2017
Над 145 милиона лева са привлечени като инвестиции в цялата Видинска област през 2017-та година чрез изпълнение на европейски проекти, финансирани по различните Оперативни програми на Структурните фондове. Това сочат данните на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България. Бенефициенти по тези проекти са общини, неправителствени организации и юридически лица.


Медия