Национално външно оценяване в 4 и 7 клас

16 Май, 2018

На 21-ви и 23-ти май ще се проведе националното външно оценяване в края на IV-ти и VII-и клас за тази учебна година. До днес всеки ученик трябва де е получил служебна бележка с мястото на явяване на изпита. Тестовете ще бъдат генерирани по електронен път, а квестори ще бъдат осигурени на други училища. Ето и останалите подробности:


Медия