Национална програма „Асистенти на ..."

25 Януари, 2012

Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” стартира през 2003 година. Анализът на резултатите от изпълнението й показва, че тя има силен социален ефект за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.


Медия