Младежка банка-Видин

29 Юли, 2016
От 29-ти юли започна приемът на концепции за проекти по инициативата на Сдружение „Активно общество”- Видин – Младежка банка, която миналата година реализира редица успешни дейности. Млдежка банка е уникален метод за въвличането на млади хора в общественополезни мероприятия. Екипът е съставен изцяло от млади хора и се състои от членове и доброволци, които само досега надхвърлят 30 души. През изминалата година инициативата изпълни изключително успешно няколко проекта, свързани с благотворителността, спорта, екологията и културно-историческото наследство. На базата на богатия опит сега екипа започва кампанията си за набиране на нови концепции за проекти ...


Медия