„Младежка банка” е един успешен проект

03 Август, 2017

"Младежка банка - Видин е уникален механизъм за насърчаване на инициативността на младите хора. Успешното партньорство на Сдружение "Активно общество" и Фондация "Работилница за граждански инициативи", изразяващо се в прилагането на модела "Младежка банка" в област Видин, стартира през 2016 година


Медия