Мерки за пожарна безопасност ...

28 Юни, 2013

Служители на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” проверяват дали земеделската техника, която ще участва в жътвената кампания, е приведена в съответствие с изискванията за пожарна безопасност. В ход е и изготвянето на оперативни карти за местонахождението на площите, засети с различни култури.Медия