Механизъм за взаимодействие на ...

25 Януари, 2012


Координагионният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск бе представен днес пред директори и учители във Видинските детски градини. Срещата бе инициирана от заместник-областния управител Елка Георгиева, съвместно с Регионална дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” и със съдействието на Община Видин. Вижте как се сработват институциите когато е наранено или предстои да бъде наранено психическото или физическото здраве на най-невинните...


Медия