Липсата на улично осветление е сериозен

18 Октомври, 2013

В едно от най-големите и най-близките до Видин села – Новоселци - уличното осветление е един от най-наболелите проблеми. Само част от улиците са осветени, а има и цял квартал, в който няма нито една лампа. Проблемът датира от 2007 година, когато е бил откраднат един от главните проводници с дължина 6 километра.


Медия