„Квалификация на педагогическите..."

24 Януари, 2014

23-ма учители от областта взеха участие в петдневния проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, който се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението по проекта, което приключи днес, бе насочено главно към превенцията на училищното насилие, агресията и други негативни прояви.


Медия