Културен календар на РБ „М. Георгиев"

10 Януари, 2018
През 2018 година Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев” във Видин ще работи по редица нови инициативи, заложени в календара на културтата институция. Успоредно с тях ще продължи и работата по добре познатите вече творчески ателиета, а най-малките читатели ще отново ще бъдат зарадвани от „Пътуващият приказен куфар”.


Медия