Кръгла маса за интеграцията на децата...

29 Юни, 2017
„Интеграция на децата от етническите малцинства” – под този наслов в Дунавци днес бе организирана кръгла маса. Тя се проведеа в рамките на проект „Вълшебства в общия ни свят”, по който вече една година работи детска градина „Мир” в Дунавци.


Медия