Кметът посети шивашко предприятие

30 Ноември, 2017
След вчерашната си визита в Северна промишлена зона, кметът на община Видин Огнян Ценков днес посети шивашко предприятие, което е едно от най-големите работодатели в региона и развива традиционен за нашия край отрасъл на леката промишленост. В последните няколко години то е пример за разкриването на нови работни места, за закупуване на съвременно оборудване, инвестиция в квалифицирани кадри, модернизиране и автоматизация на процесите на производство и прилагане на водещи технологии.


Медия