Клуб „Млад еколог"...

27 Януари, 2014

Клуб „Млад еколог”, в който членуват първокласници, е създаден във видинското училище „Любен Каравелов”. Целта на педагозите е да възпитат и да създадат в децата чувство на отговорност към природата,както и да обогатят тяхната екологична култура.


Медия