Как да подобрим жилищната...

06 Юни, 2012


Видин е един от 36-те български градове, включени в проекта „Енергийно обновяване на българските домове”. Проектът се финансира от Европейския съюз, който отпуска безвъзмездно 50 милиона лева. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, нейни представители днес бяха във Видин, за да представят проекта. Какво ще спечелят тези, които кандидатстват за финансиране по него – вижте в следващия репортаж.


Медия