Инвестиционните проекти на общините...

15 Май, 2015

Продължаваме с новини от региона. Община Бойница кандидства с 31 инвестиционни проекта, а Белоградчик - с 11, които да бъдат включени в специална програма на правителството за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони от страната. Списъкът с проектите от Видинска област ще бъде предоставен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Одобрените по условията на целенасочената инвестиционна програма проекти ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Ето и подробностите.


Медия