Гореща линия за правна помощ и......

08 Декември, 2015

Социалнослаби граждани и представители на различни уязвими групи отново да могат да получават безплатна правна помощ. Този извод се наложи след двудневните срещи във Видин във връзка с приключването на проекта „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране”. В срещите участваха представители на местната и държавната власт и юристи, работили по проекта. В тази връзка бе и визитата на посланика на Норвегия у нас, тъй като проектът беше реализиран със средства по Норвежката програма за финансиране.


Медия