Фирмите имат два дни да подадат в НАП...

13 Март, 2018
До 15 март фирмите и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през миналата година доходи на физически лица, са длъжни да представят в приходната агенция справка по образец за тези доходи. До момента в офиса на НАП във Видин такава информация са подали близо 1200 предприятия и самоосигуряващи се. Ето и подробностите.


Медия