Една ценова оферта за оборудване на...

26 Юни, 2013

Община Видин провежда открита процедура за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за центровете за настаняване от семеен тип „Дъга” и „Зора” и защитеното жилище „Вяра, Надежда и Любов”. Днес в присъствието на 5-членна комисия с председател заместник-кмета на общината Добромир Дилов бе отворена единствената ценова оферта, подадена за участие в търга.