Доброволно формирование

19 Юли, 2017
Приключи първият етап на процедурата, която община Видин проведе за набиране на желаещи за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”. Очаква се през август община Видин отново да отвори процедурата по набиране на доброволци, като целта е доброволното формирование да наброява 40 души.


Медия