Дигите са под постоянно наблюдение...

22 Май, 2014

Продължава постоянното наблюдение на дигите във Видинската низина. Във Видин днес следобед нивото на река Дунав бе 832 сантиметра, но в следващите дни се очаква повишение. Осем от общо 11 отводнителни помпени станции са в непрекъснат режим на работа.


Медия