ЦНСТ за възрастни с психични разтройства

13 Юни, 2016

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разтройства бе открит в село Върбово, община Чупрене. Центърът е с капацитет 15 човека, като до края на месеца се очаква да бъде запълнен. Това е четвъртото социално заведение, което се разкрива в балканската община за последните пет години.


Медия