Частни лесовъди издават позволително ..

07 Януари, 2013


Всички собственици на частни гори, които искат да добиват дървесина, трябва да се обърнат към частни лесовъди, които да им издадат позволително за сеч. Те трябва да маркират насажденията за сеч, да издадат съответните позволителни,както и превозните билети.Тяхното задължения е и да контролират сечта в дадената гора.


Медия