ЦДГ „Детелина’’ участва по проект на Ко

25 Януари, 2012Целодневна детска градина „Детелина” във Видин е единственото учебно заведение от града, което участва по проекта на Коменски – ‘’Разкажи на Европа приказка’’. Проектът е по програма „Учене през целия живот’’ и продължава до 2013 година.


Медия