Безвъзмездна помощ по схема „Интегра”

28 Ноември, 2012Община Видин ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 милион 750 хиляди лева по схемата „Интегра”. Финансова помощ е предвидена и за още три общини - Бургас, Девня и Дупница. Целта е да се повиши качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности в тези четири общини.