Безплатни консултации за деца и ученици

16 Май, 2018
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във Видин организира безплатни консултации за деца и ученици с логопед и психолог. Консултациите са в рамките на Дните на отворените врати, които се провеждат в Центъра и ще продължат до петък включително.


Медия