Безплатен скриниг за онкологични ...

25 Ноември, 2015

Във Видин се провежда безплатен скрининг за онкологични заболявания. Прегледите са организирани от Министерството на здравеопазването. Не всеки обаче може да се подложи на тези изследвания. Хората са избрани предварително от здравното министерство на случаен принцип и съответно са получили покана за изследване. Във Видинска област в безплатния скрининг са обхванати около 117 жени за три вида онкозаболявания.Медия