„Аз съм + Аз имам + Аз умея... "

13 Ноември, 2017
Видинската природоматематическа гимназия ”Екзарх Антим Първи” бе домакин на кръгла маса на тема: „Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на деца в риск“. Тя се осъществява по проект, финансиран по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето и се реализира с подкрепата на фондация „ОУК“.


Медия