6 причини да посетите трансграничната...

29 Август, 2017
Продължават дейностите по проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин”. Той се изпълнява от Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие-Видин” в партньорство със Сдружение „Про Мехединци“ от Румъния, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България. Фокусът на проекта е насочен към културно-историческото наследство на област Видин и Румънската Мехединци. Общата продължителност на дейностите е 20 месеца. Проектът ще бъде финализиран през октомври тази година.


Медия