40 лв. коледни добавки за най-бедните...

08 Декември, 2015

Изплащането на декемврийските пенсии започна от вчера и ще продължи до 18-ти декември. За този месец някои от възрастните хора ще получат по 40 лева коледни добавки. Допълнителни пари има само за тези пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември е 300 лева. Как възрастните хора гледат на това еднократно доплащане и за какво ще похарчат парите – наш екип провери днес – вижте.


Медия