37 охранители със сертификати....

18 Февруари, 2014

37 служители на охранителна фирма „Марс” получиха сертификати за придобита трeта степен на професионална квалификация. Обученито се проведе по проект „Повишаване на квалификацията на персонала-гаранция за трайна заетост”. Охранителите ще бъдат наети на работа през следващата една година.


Медия