36 деца от специализирани институции...

10 Октомври, 2014
36 деца и младежи от специализирани институции ще заживеят в двата новоизградени центрове за настаняване от семеен тип и защитеното жилище във Видин. Това става възможно по проекта на общината „Нов дом”. На пресконференция днес секретарят на общината Орлин Василев представи екипа, целите и дейностите, които ще се реализират по проекта


Медия