3053-ма безработни в община Видин ...

25 Януари, 2012През месец декември миналата година равнището на безработица в дирекция Бюро по труда - Видин е 12,67%. В трите общини, които обхваща видинското бюро по труда, са регистрирани общо 3640 души. Само във Видинска община има регистрирани 3 хиляди 53-ма безработни, в община Брегово са 386, а в община Ново село - 200 души нямат постоянна трудова заетост.


Медия