23 жалби срещу РЗОК в АС - Видин

24 Октомври, 2017
От началото на годината в Административния съд във Видин са постъпили 23 жалби от изпълнители на медицинска помощ срещу решения на Районната здравноосигурителна каса. Чрез жалбите по съдебен ред се оспорват установените нарушения в резултат на проверки от контролните органи на Здравната каса, както и наложените санкции и констатираните неоснователно получени суми.


Медия